غذای طوطی برزیلی تاپ فید مدل Daily Pellet وزن 1 کیلوگرم


۴۷,۵۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

در ابتدا مقدار کمی از آن رابرای پرنده در ظرف بریزید و تا قبل از اتمام آن، از اضافه نمودن مجدد خوراک بپرهیزید.